logo head
2021. 01. 17. 01:31 - vasárnap  

 

Linkajánló
romani
Fuhl Imre sajtóválogatása


barátság

Jelentés a kisebbségi jogok érvényesülésér?l Jelentés a kisebbségi jogok érvényesülésér?l
a kisebbségi önkormányzatok 2002. évi m?ködési tapasztalatai alapján
TARTALOMJEGYZÉK

A vizsgálat megindítása
A vizsgálat módszere
A vizsgálat célja
A vizsgálat tárgykörei

1. A kisebbségi önkormányzatok megalakulása, a kisebbségi képvisel?k választása
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MEGALAKULÁSA, A KISEBBSÉGI KÉPVISEL?K MANDÁTUMÁNAK
FOLYTONOSSÁGA
KISEBBSÉGI KÉPVISEL?K A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISEL?TESTÜLETEIBEN.
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KÉPVISEL?IK MEGYEI, REGIONÁLIS, ORSZÁGOS SZERVEZETI TAGSÁGA ÉS KAPCSOLATUK AZ ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATOKKAL
VÉLEMÉNYEK A VÁLASZTÁSI RENDSZERR?L
ÖSSZEGZÉS, ÉSZREVÉTELEK

2. A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT M?KÖDÉSI FELTÉTELEI
A HELYISÉGHASZNÁLAT BIZTOSÍTÁSA
EGYÉB M?KÖDÉSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSI FELTÉTELEI ÉS FORMÁI
ÜGYFÉLFOGADÁS
A POLGÁRMESTERI HIVATALOK SZAKMAI SEGÍTSÉGE
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBBLETTERHEI
ÖSSZEGZÉS, ÉSZREVÉTELEK

3. A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA, M?KÖDÉSÜK
FINANSZÍROZÁSI HÁTTERE
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK “VISSZATÁMOGATÁSA”
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSI AUTONÓMIÁJA
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALKOTÁSÁRÓL
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI RENDSZERÉNEK ÉRTÉKELÉSE
ÖSSZEGZÉS, ÉSZREVÉTELEK

4. A KISEBBSÉGI ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÜTTM?KÖDÉSE
AZ ÖNKORMÁNYZATI EGYÜTTM?KÖDÉS FORMÁLIS KERETE, AZ EGYÜTTM?KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
KISEBBSÉGI REPREZENTÁCIÓ A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK BIZOTTSÁGI MUNKÁJÁBAN
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL?K RÉSZVÉTELE AZ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEKEN, A ZÁRT ÜLÉSEK PROBLÉMÁJA
FELADATOK, HATÁSKÖRÖK MEGOSZTÁSA
AZ EGYÜTTM?KÖDÉS ÁLTALÁNOS MEGÍTÉLÉSE
ÖSSZEGZÉS, ÉSZREVÉTELEK

5. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS
ÖSSZEGZÉS, ÉSZREVÉTELEK

6. A MEGKERESÉS, KEZDEMÉNYEZÉS, EGYETÉRTÉS JOGÁNAK ÉRVÉNYESÜLÉSE
A MEGKERESÉS
A KEZDEMÉNYEZÉS
AZ EGYETÉRTÉS ÉS AZ EGYET NEM ÉRTÉS JOGA
ÖSSZEGZÉS, ÉSZREVÉTELEK

7. KISEBBSÉGI OKTATÁS
KISEBBSÉGI KIEGÉSZÍT? NORMATÍVA
PANASZOK A KISEBBSÉGI OKTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
A KISEBBSÉGI OKTATÁS PROBLÉMÁI.
ÖSSZEGZÉS, ÉSZREVÉTELEK

8. ANYANYELVHEZ VALÓ JOG
A KISEBBSÉGI NYELVEK HASZNÁLATA.
NYELVHASZNÁLAT A TESTÜLETI ÜLÉSEN, A FOGADÓÓRÁN
KISEBBSÉGI NYELV A HIVATALOS ELJÁRÁSBAN.
ÖSSZEGZÉS, ÉSZREVÉTELEK

9. HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, DISZKRIMINÁCIÓ.
ÖSSZEGZÉS, ÉSZREVÉTELEK

10. TOVÁBBKÉPZÉS, JOGI FELKÉSZÜLTSÉG.
ÖSSZEGZÉS, ÉSZREVÉTELEK
A KISEBBSÉGI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE, ÖSSZEGZÉSE.
JAVASLAT, KEZDEMÉNYEZÉS
Kapcsolódó linkek
  Letöltés - Download
vissza az oldal tetejére - a kategória további hírei - főoldal