logo head
2019. 06. 20. 23:31 - csütörtök  

 

Linkajánló
romani
Fuhl Imre sajtóválogatása


barátság

NEMZETISÉGI GÁLA - 2010
A Magyar M?vel?dési Intézet hagyományteremt? céllal hozta létre 2005-ben - az ENSZ 1992. évi nyilatkozatán alapuló - Kisebbségek Napjához köt?d? ünnepi rendezvényét a NEMZETISÉGI GÁLÁT.
A Kisebbségek Napja alkalmából a Magyar M?vel?dési Intézet és Képz?m?vészeti Lektorátus elismeréssel kíván adózni a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális, m?vészeti területein kimagasló eredménnyel tevékenyked? személyeknek, intézményeknek, civil szervezeteknek.
Intézetünk 2005-ben a Magyarországon él? nemzetiségi közm?vel?dési szakemberek, közösségek munkáját elismer? díjat alapított kulturális tevékenységük elismeréséért
„PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE”
(a magyarországi kisebbségek kultúrájáért) elnevezéssel.

A díjjal emlékplakett és díszoklevél jár.
A díjat az Intézet f?igazgatója adományozza.
Az elismerést olyan Magyarországon él? nemzeti vagy etnikai kisebbséghez /bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán/ tartozó személyek, szervezetek kaphatják, akik/ amelyek kiemelked? tevékenységet végeztek a Magyarországon él? nemzeti és etnikai kisebbségek körében az anyanyelv? kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek tolerancián alapuló együttéléséhez.

Az idei esztend? kitüntetettjei köszöntésére, az emlékplakettek átadására is e rendezvény keretén belül kerül sor.

Intézetünk a Nemzetiségi Gála ez évi rendezvényét 2010. december 12-én, vasárnap 17 órakor tartja.

A rendezvény f?védnöke: Navracsics Tibor Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter

Helyszín: Intézetünk székháza a Budai Vigadó épülete, Hagyományok Háza színházterme (Bp., I. ker. Corvin tér 8.).

Szándékunk szerint a nemzeti és etnikai kisebbségek képvisel?inek, országos kulturális szervezeteknek, hazai és külföldi sajtónak, jelent?s kulturális intézmények munkatársainak valamint a Magyarországra akkreditált diplomáciai testületek tagjai számára a nemzetiségi közösségek kulturális teljesítményeib?l válogatva ismételten színvonalas gálaprogramot szervezünk.

A Kisebbségek Napjához köt?d? rendezvényen mind a 13 hazai nemzeti és etnikai kisebbség részt vesz. Nemzetiségenként egy-egy saját kulturális körén belül kiváló eredményt elért fellép? csoport m?faji megkötöttség nélkül mutatja be nemzetisége kultúráját és sajátos m?vészetét.

A rendezvény karakterében a magyarországi nemzeti vagy etnikai kisebbségek nyelvi sokszín?ségét is reprezentálja. További szándéka a nemzetiségek kultúrájának, amat?r m?vészeti tevékenységeinek, teljesítményeinek, az együtt él? népek kultúrájának minél szélesebb körben való terjesztése, megszerettetése valamint a hagyományápolására való ösztönzés.
A m?sorban fellépnek:
Hadzsikosztova Gabriella bolgár színm?vészn?, Budapest
„Romano Glaszo” cigány népzenei együttes, Budapest
„Fanari” görög zenekar, Budapest
„Csabar” horvát zenekar, Baja
„Chopin” lengyel vegyeskar, Békéscsaba
Pécsváradi Német Ifjúsági Fúvószenekar
„Duo Fresco” örmény zongorakett?s, Budapest
Eleki Román Hagyomány?rz? Néptánc Együttes
Kárpátia Ruszin Néptáncegyüttes, Budapest
Magyarországi Szerb Színház, Budapest
Lipa Szlovák Folklór Együttes, Budapest
Vidám Barátok Szlovén Amat?r Színjátszó Csoport, Apátistvánfalva
Medenci Román énekm?vész és a Vesznivka ukrán népzenei együttes, Budapest

Kísér? rendezvények:
„Nemzetiségeink Képekben 2010” – Magyar M?vel?dési Intézet és Képz?m?vészeti Lektorátus fotókiállítása

Könyvbemutatók, könyvárusítás
vissza az oldal tetejére - a kategória további hírei - főoldal